Björn Jensen

Miljö- och Hälsoskyddsinspektör
Landskrona stad

Inomhusmiljö i bostäder är ett fokusområde i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsstrategi och många kommuner behöver komma igång med att utveckla sitt arbete med den förebyggande bostadstillsynen. Men för att skapa hållbara rutiner för en framgångsrik förebyggande bostadstillsyn krävs ett metodiskt och långsiktigt arbete samt en ökad myndighetssamverkan och resurserna är ofta begränsade. Hur lägger man upp arbetet på bästa sätt och hur kan man prioritera smart för att få ut bästa möjliga effekt av genomförd tillsyn? Björn Jensen arbetar på hälsoskyddssektionen i Landskrona där man i många år arbetet med förebyggande bostadstillsyn. Björn är även initiativtagare och samordnare av en kommunöverskridande grupp inom bostadstillsyn och hälsoskydd i Skåne. Han har ett starkt engagemang kring ökad myndighetssamverkan och samarbetsprojekt för att synliggöra bostadstillsynen och främja en bättre boendemiljö och en mer jämlik hälsa. Föredraget kopplar också ann till Folkhälsomyndighetens nationella strategi för miljöbalkstillsyn där Björn sitter med i referensgruppen vid framtagning av ny vägledning för förebyggande bostadstillsyn.Björn är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

16:00
Förebyggande bostadstillsyn för en god och hälsosam inomhusmiljö – Landskronas arbete och nationell strategi för miljöbalkstillsyn
  • Att skapa en rättssäker, likvärdig och effektiv bostadstillsyn som bidrar till att uppfylla miljöbalkens intentioner – hur når vi dit?
  • Planering och förarbete inför den förebyggande bostadstillsynen – vad är viktigt att tänka på?
  • Kartläggning och urval av fastigheter – hur kan man gå tillväga?
  • Metoder och arbetssätt för att skapa bästa effekt av den förebyggande tillsynen
  • Efterarbete och uppföljning – så säkerställer du rätt åtgärder och att inget hamnar mellan stolarna
  • Myndighetssamverkan – hur kan vi samarbeta bättre för att nå en mer framgångsrik och effektiv bostadstillsyn?