Björn Söderlund

Enhetschef, IT-avdelningen
Skatteverket

Skatteverket rankas ofta högt när de kommer till det allmänna anseendet för myndigheter. En viktig del av förklaringen är det stora digitaliseringsarbete som gjorts med införande av smarta och smidiga e-tjänster tillsammans med ett stort fokus på kundupplevelse och service. Transaktionsvolymerna för e-legitimation är väldigt stora och varje år tas nya rekord när fler och fler svenskar lämnar in sin deklaration digitalt. Den strategiska inriktningen genomsyras av digitalisering och stort fokus ligger på att skapa enkla och effektiva e-tjänster för både medborgare och företag. Skatteverket är ett framgångsexempel inte bara genom kvalitetsarbete och innovationsförmåga utan också genom att vara en av de viktigaste byggstenarna i den höga legitimitet som svensk offentlig sektor åtnjuter. IT-verksamheten är omfattande med en komplex och varierad IT-miljö och här finns mycket erfarenhet vad gäller elektronisk identifiering och underskrift. Men vad har varit de största utmaningarna och hur ser utvecklingsplanerna ut framåt? Det kommer Björn Söderlund att dela med sig av under denna föreläsning. Björn har tidigare arbetat som utvecklingschef och CIO på Lidingö stad och ligger bakom verktyg som KLASSA och LIKA. Han är också prisbelönad för hans arbete med informationssäkerhet, öppna data och digitalisering.Björn är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

11:50
Så har digital identifiering och underskrift bidragit till Skatteverkets digitalisering
  • Vitsen med elektronisk identifiering och underskrift – varför är det bra och viktigt för digitaliseringen?
  • Vilka är de stora utmaningar på området och varför är det så svårt?
  • Vad har Skatteverket gjort, vad gör vi just nu och hur ser utvecklingsplanerna ut framåt?