Björn Sundberg

Kapacitets- och investeringsansvarig
Järfälla kommun

Järfälla kommun är en av de kommuner som växer snabbast i Sverige med utvecklingen av många nya bostadsområden och samhällsfastigheter. Björn Sundberg arbetar sedan 6 år tillbaka
som kapacitets- och investeringsansvarig i Järfälla kommun. Han berättar om kommunens arbete med typförskola för att effektivisera planerings- och byggprocessen utan att göra avkall på en god pedagogisk miljö.Björn är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 1

15:00
Typförskola för att effektivisera planerings- och byggprocessen av förskolans lokaler
  • Hur kan en typförskola snabba på planerings- och byggprocessen av förskolor?
  • Vad krävs för att nå såväl kvalitet som kostnadseffektivitet med förskolelokalerna?
  • Hur säkrar vi att vi når de pedagogiska och funktionella kraven på förskolans lokaler?