Björn Sundberg

Fastighetsstrateg
Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun är en snabbt växande kommun med många nya bostadsområden och samhällsfastigheter. Under anförandet berättar Björn om deras arbete med utvecklad lokalförsörjningsprocess, lokalförsörjningspolicy, lokalförsörjningsstrategi, lokalkostnadstäckning och investeringsprocess.Björn är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
15 mars 2021

10:20
Så möter du framtida lokalbehov – vägen till en utvecklad lokalförsörjnings- och investeringsprocess
  • Bakgrund och upptakt till varför vi ville vidareutveckla vår strategi, policy och process för strategisk lokalförsörjning
  • Hur en utvecklad strategisk lokalförsörjning underlättar vår förmåga att möta behoven på lång och kort sikt
  • Så når vi ökad samsyn genom en samlad lokalförsörjnings- och investeringsprocess