Björn Westerlund

Webbchef
Helsingborgs stad

Att bygga webbplatser och tjänster med hjälp av mjukvara med öppen källkod är en intressant utveckling inom offentlig sektor. Därtill att införa öppna data och nyttoskapande tjänster. Helsingborgs stad var tidiga med att införa öppen källkod där man har gått från ett tiotal olika mjukvaruplattformar med fyra olika CMS till att använda en kodbas och två servermiljöer. Det är en öppen utvecklingsmodell där andra kommuner kan använda samma kodabas. Till detta har staden adderat en lika öppen plats och eventdatabas som ska effektivisera stadens evenemangsinformation men också fylla ett regionalt behov genom att samverka med andra kommuner kring en gemensam och öppen databas med stor utvecklingspotential. Den nya databasen är bara början på en digitaliseringsresa där staden vill bygga världens största och öppnaste upplevelseplattform som ska engagera invånare och organisationer i hela regionen. Björn är webbchef i Helsingborgs stad och har varit med sedan starten av projekten.Björn är med som talare på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018