Bo Carlgren

Biträdande rektor
Solbergaskolans grundsärskola Mockasinen, Stockholm

Bo har arbetat inom skola och omsorg sedan 1985. Han har 18 års erfarenhet av arbete med elever som har funktionsvariationer inom grundsärskolan. Sedan 13 år tillbaka leder han verksamheten på grundsärskolan Mockasinen.Bo är med som talare på konferensen
Dag 2

14:50
Så möter du de ökande behoven hos eleverna i särskolan med utbildning av assistenter
  • Hur du frigör tid och resurser för kvalitetsutveckling i skolan
  • Utbildning av assistenter som en väg till ökad kvalitet i undervisningen
  • Ge tid till reflektion och utvärdering för kvalitetsarbetet
  • Vikten av prioritering av särskoleverksamhet vid integration med grundskolan
  • Hur har det fria skolvalet har påverkat behoven av stöd i elevgruppen?