Bo Hejlskov Elvén

Leg. psykolog/clinical psychologist

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige under 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt. Grunden för hans metoder kommer från neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas ”Low Arousal Approach” eller ”Låg-affektiv pedagogik”. Metoderna har sin utgångspunkt i hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig. Bo Hejlskov Elvén tilldelades priset Årets Pusselbit 2009 för arbete med handledning och utbildning kring problemskapande beteende hos människor med autism över hela Sverige. Bo är ledamot i Psykologförbundets etiska råd, varit finalist till Stora Psykologpriset 2013 samt är medlem i Autism- och Aspergerförbundets fackråd.Bo leder fördjupningspasset i samband med konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

09:10
Lågaffektivt bemötande – hur hantera elever med problemskapande beteende
  • Vad betyder lågaffektivt bemötande i skolan och hur gör man då?
  • Hur undviker vi oro och aggressivitet?
  • Hur kan vi optimera vårt bemötande i vardagen?
  • Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal?