Bo Johansson

Nationellt ansvarig för Aktivitetsbaserat arbetssätt
Trafikverket

Bo Johansson arbetar som Nationellt ansvarig för införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt inom Trafikverket. Bo har en bakgrund inom IT men har under många år arbetat som chef och ledare inom offentlig förvaltning med fokus på Facility Management och lokalprojekt. Johanna Anemyr Jansson arbetar med strategiska HR-frågor, främst i organisatorisk och social arbetsmiljö och Hållbart Arbetsliv, inom Trafikverket. Johanna har en tidigare bakgrund inom journalistik och utredning och som HR Business Partner, men har främst arbetat nationellt och globalt som verksamhetschef och rådgivare inom arbetsmiljö i den privata industrin.Bo är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 2

15:00
Trafikverkets omfattande förändringsarbete – införandet av det aktivitetsbaserade arbetssättet för god arbetsmiljö
  • Så tog vi fram en implementeringsprocess och gjort en tydlig ansvarsfördelning i samband med att vi ställer om våra kontor
  • Så använder vi oss av en ny interaktiv e- utbildning (ABW) för att säkerställa god arbetsmiljö för våra medarbetare
  • Så arbetar Trafikverket med Hållbart Arbetsliv genom systematiskt arbetsmiljöarbete inom organisation, ledarskap och medarbetarskap