Boel Burman

Huvudregistrator/Arkivarie
Solna stad

Boel har lång erfarenhet av både registrators- och arkivarierollen från såväl kommunal som statlig verksamhet. Hon har bland annat arbetat som dokument controller på Stockholms stad, arkivarie/handläggare på Riksarkivet samt i drygt sju år som myndighetsarkivarie och tillika chef för arkivet på Svea hovrätt.Boel är med som talare på konferensen
Dag 1

13:10
Rutiner och arbetssätt för att GDPR-säkra verksamheten i praktiken
  • Den nya dataskyddsförordningen och rollen som dataskyddsombud – hur navigerar man när omgivningen inte förstår vad rollen innebär?
  • Hur vi har gjort för att ta fram rutiner för personuppgiftsincidenter, begäran av registerutdrag samt rättelse, invändning och radering
  • Så arbetar vi med personuppgiftsbiträdesavtal med dels externa utförare/leverantörer och dels mellan förvaltningarna i staden
  • Hur vi prioriterar mellan allt som ska göras och hur vi tänker kring det vi inte kommer att hinna med innan lagen träder i kraft