Börje Bjelke

Professor i geriatrik, överäkare Oslo universitet
Ordförande Seniorvärlden och ordförande Eugeria Foundation

Börje Bjelke har sin vetenskapliga bakgrund i grundforskning inom hjärnans biokemiska signaltransmission, med avhandling vid Karolinska Institutet. Hans egna forskningsgrupp har fokuserat på experimentella hjärnskador och funktionell återhämtning med utnyttjande av MRI/fMRI och nanoteknologi. Börje har därefter gått över mot klinisk verksamhet med ”Åldersoptimering” som fokus. Börje är specialist i geriatrik och professor i geriatrik vid Universitetet i Oslo och har byggt upp geriatriska enheter i Sverige och Norge. Han har under senaste åtta åren varit verksam vid en av de två stora minnesmottagningarna vid Oslo Universitetssjukhus. För närvarande är han också vice ordförande i regionala etiska kommittén, ordförande i Seniorvärlden och ordförande och skapare av Eugeria Foundation.Börje är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

09:10
Framtidens boende för äldre – vi blir allt fler som är friska och som lever längre – hur påverkar det din boendestrategi?
  • Hur kan vi skapa ett samhälle, en stad och bo- och livsmiljöer för ett friskt åldrande?
  • Hur ser bo- och livsmiljöer ut när de baseras på forskning om ett friskt åldrande?
  • Varför bygger vi inte så idag?
  • Hur kan du som planerar boenden stå emot åldersdiskriminering och istället skapa goda och hälsofrämjande bo- och livsmiljöer för äldre?