Brita Molavi Rösblad

Enhetschef, Stödenheter / Digitaliseringsenheten IT-Teknik
Nacka kommun

Brita Molavi Rösblad är chef för digitaliseringsenheten på Nacka kommun som består av c:a 25 medarbetare. Enhetens uppdrag är tredelat; att tillhandahålla en stabil och säker IT-infrastruktur, att stödja verksamheterna med IT-nära systemförvaltning samt att driva på och samordna den digitala utvecklingen i kommunen. Nacka kommun har byggt upp processer för strukturerad upphandling och införande av IT-tjänster och system. Därigenom vill Nacka säkerställa att systemen och tjänsterna uppfyller funktionella behov, legala krav, IT-säkerhet, att de digitala lösningarna är framtidssäkrade, men också kostnadseffektivitet – att få ut maximalt värde för skattepengarna.Brita är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

10:00
Att driva digitaliseringen av offentlig sektor genom molntjänster – vilka perspektiv behöver man ta hänsyn till?
  • På vilket sätt kan digitalisering och molntjänster vara en lösning på offentlig sektors utmaningar?
  • Vilka aspekter finns det kring molntjänster som man behöver väga mot varandra; vilka är problemen respektive möjligheterna?
  • Hur ska vi förhålla oss till legala krav och kunna fortsätta digitaliseringen med hjälp av molntjänster?
  • Molntjänster för kommuner – behövs ett statligt initiativ?