Brita Rösblad

Digitaliseringschef
Nacka kommun

Brita Rösblad är digitaliseringschef på Nacka kommun och har varit där sedan 2015. Hon har under hela sin yrkesbana arbetat med IT- och digitaliseringsfrågor; inom både offentlig och privat sektor, bl.a. på Microsoft. Som digitaliseringschef på Nacka ansvarar hon för den gemensamma IT-plattformen och för att möjliggöra digitalisering av kommunens verksamhet. Inom Britas ansvarsområde ryms alla centrala IT-tjänster; från IT-nätverk och robotplattform till e-legitimation och digitala signaturer. Att genom digitalisering kunna förenkla och förbättra för medborgarna och samhället är Britas mission!Brita är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

16:00
Så arbetar vi smartare och effektivare med automatisering som ett av våra verktyg och skapar ökat värde för medborgaren
  • Hur identifierar du processer där automatisering potentiellt kan skapa värde?
  • Så har vi ersatt repetitiva arbetsuppgifter med automatisering för konsekvent, opartiskt och rättssäker ärendehantering
  • Digitala verktyg som stöd – så effektiviserar du verksamhetens arbetssätt och frigör resurser att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och det mänskliga kundmötet
  • Förändringsledning och insatser för att öka våra medarbetares kunskap om automatisering