Britt Östlund

Professor
KTH

Britt Östlund är professor i teknisk vårdvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hennes forskning syftar till att främja meningsfulla och hälsosamma liv i samband med digitaliseringen. Britt har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla teknik för ett modernt åldrande och metoder för användardriven design. Hon disputerade i teknik och social förändring vid Linköpings universitet 1995 och ansvarade under 10 år för äldre och designprogrammet vid Lunds universitet.Britt är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

09:10
E-hälsa, digitalisering och implementering av välfärdsteknik – vilken utmaning står vi inför?

Nu ska det digitaliseras på bred front inom kommunal vård- och omsorg. För att mäkta med ett så stort och komplext uppdrag och åstadkomma förändring måste du börja med att ha koll på vilka behoven hos olika målgrupper är, därtill bygga upp en organisation, stödsystem och samarbeten för att gå i mål. Under anförandet kommer Britt Östlund att, utifrån forskning, belysa hur du skapar en hållbar process för digitalisering och välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg:

  • Digitalisering inom kommunal vård- och omsorg – hur ska vi mäkta med?
  • Vilka utmaningar finns?
  • Hur vet du vilken teknik som du ska utveckla och implementera?
  • Hur får du ut maximalt av samarbeten med forskare?