Britta Alin Åkerman

Professor i Pedagogik, leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Karolinska Institutet

Britta är senior professor, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och arbetar sedan 1997 vid NASP, (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet. Hennes huvudsakliga uppgifter är forskning kring ungdomars psykiska hälsa och risk för självmordshandlingar inom vilket hon också ansvarar för viss utbildning. Britta var tidigare knuten till Lärarhögskolan som sedermera fördes över till Universitet och hade där uppgiften att undervisa blivande speciallärare/specialpedagoger som arbetade med svårt funktionsnedsatta barn och ungdomar och även med fokus på dem med neuropsykiatrisk problematik. Förutom hennes anställning arbetar hon som psykoterapeut och tar emot patienter med olika grader av sårbarhet.Britta är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

09:10
Aktuell forskning och utveckling inom psykisk ohälsa hos barn och unga
  • Hur omfattande är den psykiska ohälsan hos barn och unga idag?
  • Vilka orsaker ligger bakom den psykiska ohälsan vi ser i dagsläget?
  • Vilka barn och unga riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och finns det vissa grupper som är mer sårbara?
  • Så kan man upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga
  • Hur påverkar psykisk ohälsa elevers skolresultat och vilka är de viktigaste åtgärderna att vidta i skolan för att hantera och stödja elever med psykisk ohälsa?