Britta Permats

VD
Svensk Ventilation

Britta Permats är vd och utbildningsansvarig på branschorganisationen Svensk Ventilation. Hon har tidigare arbetat som arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvaret för ventilation på Arbetsmiljöverket. Dessutom har hon som VVS ingenjör projekterat skolor och bostäder, arbetat som teknik- och servicechef och som affärsutvecklare på ett av Svensk Ventilations medlemsföretag.Britta är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022
30 november

10:30
Luft och ventilationsproblematik i bostads- och skolbyggnader – krav, bedömning, tillsyn och åtgärder
  • Allmänna råd med riktvärden för ventilation – vad räknas som bra luftkvalitet?
  • Hur ser kravställningen ut och vart ligger ansvarsbeläggandet?
  • Olika typer av ventilation – hur påverkar brukarbeteende de olika ventilationssystemen?
  • OVK och tillsyn i skolor och förskolor – nya resultat i enkätundersökning
  • Utmaningar och vad är på gång gällande ventilationskontroller
  • Åtgärder att vidta vid dålig luftkvalitet och/eller problem med ventilationen

Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur

  • Hur påverkat ventilationen inomhustemperaturen?
  • Vem är ansvarig för vad vid problem med inomhustemperaturen?
  • Vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus?