Britta Permats

VD
Svensk Ventilation

Luft- och ventilationsproblematik är ett vanligt förekommande problem som skapar olägenheter för människors hälsa och som därav genererar många klagomål. Området är stort och komplext och ibland kan det vara svårt att läsa av och bedöma ventilationsritningar eller veta om du behöver gå vidare trots godkänd OVK. Hur ser kravställningen ut, vart ligger ansvarsbeläggandet och hur kan man på bästa sätt lösa problemen tillsammans med verksamhetsutövaren? Britta Permats är VD och utbildningsansvarig på branschorganisationen Svensk Ventilation. Hon har tidigare arbetat som arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvaret för ventilation på Arbetsmiljöverket. Dessutom har hon som VVS ingenjör projekterat skolor och bostäder, arbetat som teknik- och servicechef och som affärsutvecklare på ett av Svensk Ventilations medlemsföretag.Britta är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

10:30
Luft och ventilationsproblematik – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser
  • Vad räknas som bra luftkvalitet? – Kravspecifikationer och allmänna råd med riktvärden för ventilation
  • Boverkets remiss gällande nya regler för ventilation – vad gäller?
  • Hur kan svenska regler påverkas gällande ventilation av EUförslaget gällande IEQ?
  • OVK – praktiska tips och råd gällande Obligatorisk Ventilations Kontroll
  • Hur kan problemen med ventilation lösas tillsammans med verksamhetsutövaren genom gemensamma bedömningsgrunder och rutiner för uppföljning?
  • Vikten av korrekt ventilation för god inomhusmiljö och så undviker du risker för olägenhet för människors hälsa