Bror Sederholm

Research Area Manager
RISE

Bror arbetar som forskningsledare/specialist på RISE KIMAB inom avdelningen Korrosion. Han har mångårig erfarenhet av korrosion och korrosionsskydd av metalliska material och betongkonstruktioner i badanläggningar. Bror har varit projektledare i flera projekt inom Energiforsk, Trafikverket, Swerea KIMAB, SBUF, Vinnova, BeFo och SKB och har publicerat flera forskningsrapporter inom framför allt betongområdet.Bror är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 1

11:10
Att utveckla hållbar badanläggning – kostnadseffektiva lösningar för en varaktig och modern badanläggning
  • Vilka material är bäst lämpade för din anläggning och vad bör man prioritera utifrån ett hållbarhetstänk?
  • Vad finns det för innovativa och kostnadseffektiva lösningar för badanläggnigar med mindre budget?