Bror Sederholm

Research Area Manager
RISE

Bror arbetar som forskningsledare/specialist på RISE KIMAB inom avdelningen Korrosion. Han har mångårig erfarenhet av korrosion och korrosionsskydd av metalliska material och betongkonstruktioner i badanläggningar. Bror har varit projektledare i flera projekt inom Energiforsk, Trafikverket, Swerea KIMAB, SBUF, Vinnova, BeFo och SKB och har publicerat flera forskningsrapporter inom framför allt betongområdet.Bror är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2023
Dag 1

11:10
Att utveckla hållbar badanläggning – kostnadseffektiva lösningar för en varaktig och modern badanläggning
  • Vilka material är bäst lämpade för din anläggning och vad bör man prioritera utifrån ett hållbarhetstänk?
  • Vad finns det för innovativa och kostnadseffektiva lösningar för badanläggnigar med mindre budget?