Cajsa Jahn

Lärare och författare
Jahn & Reuterswärd

Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd är pedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. De har arbetat både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Cajsa och Malin handleder andra lärare i hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. De är också medförfattare till boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik.Cajsa är med som talare på konferensen Specialpedagogik i fokus
Dag 2

14:20
Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande - strategier och metoder för att skapa inkluderande lärmiljöer
  • Hur kan vi anpassa lärmiljön och främja skolgången för elever med NPF?
  • Lågaffektivt bemötande – strategier och metoder för att undvika konflikter samt förebygga och hantera problemskapande beteende