Cajsa Tengblad

Hälsopedagog, författare, yrkesföreläsare och dipl. coach

Cajsas passion är att arbeta hälsofrämjande och förebygga psykisk ohälsa. Det gör hon genom att dela med sig av livsstrategier – redskap till att hantera livet när, och inte om, det är tufft. Cajsa har en förmåga att prata enkelt, lättsamt och med glimten i ögat om svåra saker. Hennes önskan är att det ska bli lika naturligt att våga prata om att man har ”brutit själen”, drabbats av psykisk ohälsa, som att man har brutit ett ben. Cajsa har skrivit böckerna Självbild, 5 minuters paus, Prestationsprinsessan – min revolt mot duktigheten, Tillsammans är det nya själv – att leva ett gott liv som förälder och Kroppsnöjd och själsstark. Under denna föreläsning får du ta del av hur vi kan stärka ungas psykiska hälsa genom hälsofrämjande och förebyggande metoder, insatser och förhållningssätt utifrån Cajsas samt elevernas egna perspektiv.Cajsa är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

09:10
Så kan vi stärka ungas psykisk hälsa genom hälsofrämjande och förebyggande metoder, förhållningssätt och insatser i skolmiljö
  • Hur kan man som hälsopedagog arbeta för att stärka ungas psykiska hälsa i syfte att förbereda dem för livets utmaningar?
  • Hälsofrämjande metoder, stödinsatser och anpassningar att applicera i skolan och undervisningen för att främja lärande och öka välmående hos eleverna
  • Hur praktiskt implementera ett framgångsrikt förhållningssätt och en hälsofrämjande kultur som ökar elevernas trygghet hela skoldagen?