Camilla Askebäck Diaz

Förstelärare i digitala verktyg

Internet, sociala medier och digitala verktyg är numera en naturlig del av barnens vardag från väldigt tidiga år. Här skapas nya sociala arenor där barnen behöver samma aktiva stöd från en närvarande vuxenvärld som i alla andra sammanhang. Den nya läroplanen lyfter tydligt fram vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik och samtidigt tillägnar ett källkritiskt synsätt, men hur lyckas man med detta i praktiken? Camilla blev utsedd till Sveriges bästa lärare 2016 och har gedigen erfarenhet av att realisera användningen av digitala verktyg i kommunens fritidshem. Lyssna till hur du skapar en betydelsefull och pedagogisk verksamhet med elevens digitala lärande och sociala utveckling i fokus.Camilla är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
Dag 2

15:25
IKT och digital skolutveckling – hur du inför och arbetar med det på ett framgångsrikt sätt i fritidshemmet
  • Behovet av ökad digital kompetens på fritids för att nå de nya kraven – så skapas ett pedagogiskt och medvetet arbete med nya läroplanen som grund
  • Taktiskt hur du kan använda digitala verktyg för lärande, skapande och kommunikation – möjligheter och utmaningar
  • Så kan du göra programmering lustfyllt genom robotar, appar och tjänster
  • Hur fritidshem och skola i digital samverkan kan komplettera varandra
  • Hur IKT-fritids stärker värdegrundsarbetet – möjligheten att prata om värdegrund, nätuppförande och källkritik