Camilla Batal

Avdelningschef intern kommunikation
Trafikverket

Camilla Batal är chef för Internkommunikation på Trafikverket, en avdelning uppdelad på två enheter med cirka 25 medarbetare. Hon har lång erfarenhet som ledare och chef för intern och extern kommunikation inom myndighet, privat, medlemsstyrd verksamhet samt public service. Senaste åren har fokus varit på den interna kommunikationen och ledarskapet, samt verksamhetsutveckling, förändringsledning och digitalisering i offentlig verksamhet. Trafikverket är en del i forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer. Camilla kommer berätta mer om Trafikverkets erfarenheter och ge exempel från senaste årens arbete som visar hur det externa förtroendet förutsätter det interna.Camilla är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

11:30
Kommunikativa medarbetare ger mer väg och järnväg för pengarna – så tänker och gör vi på Trafikverket
  • Så omvandlar vi den kommunikativa forskningen till bättre verksamhetsresultat
  • Kommunikativ självhjälp ger starkare medarbetarskap
  • Dialog och lyssnande skapar tillit och mening – träffpunkt, känslometer och andra konkreta exempel