Camilla Eriksson

Informationssäkerhetsansvarig
Sundsvall kommun

Camilla Eriksson, Informationssäkerhetsansvarig, Sundsvalls kommun. Camilla har arbetat med dataskydd och informationssäkerhetsfrågor under 6 år och ser det som ett spännande område som definitivt inte kommer bli mindre. När omvärlden förändras och utvecklingen går framåt i hög hastighet så måste vi hänga med. Camilla sitter som ordförande i ledningsgruppen för YH Mitt:s utbildning informationssäkerhetspecialist, programrådet i KIS-nätverket samt även en av dem som är med i Microsoft nätverk för CISO i kommuner. I Sundsvalls kommun så har hon varit drivande i utvecklingen av kommunens informationssäkerhetsarbete och går lite skämtsamt under namnet ”Camilla på kommunen”.Camilla är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
13 juni

12:05
Informationssäkerhet i en helt (o)vanlig kommun
  • Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet där även dataskydd och cybersäkerhet ingår
  • Hur vi har valt att bygga upp och organisera informationssäkerhetsarbetet i kommunen
  • Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla och utveckla en robust digital välfärd?
  • Samarbete är en nyckel till framgång i Team Sverige (alla våra kommuner)