Camilla Forslund

Teknisk chef / Projektansvarig nya Tallmon
Älvkarleby kommun

Med en vision om ett liv med hög livskvalitet ville Älvkarleby kommun skapa ett vård- och omsorgsboende som både möter samhället och individen. Resan tog fart för fem år sedan och under resans gång har man arbetat med olika utmaningar och möjligheter för att verkligheten ska överträffa visionen. Nu under hösten flyttar de boende in och under föreläsningen summeras resan med utmaningar och möjligheter utifrån de olika aktörernas perspektiv. Huset fylls med både vardag och fest, med boende och arbetande och blir samtidigt ett hus för hela bygden.Camilla är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

10:40
Att planera och utforma ett stimulerande och tryggt boende med de äldres krav och behov i fokus – resultatet av starkt samarbete i en demokratisk process
  • Ett ”lyckat projekt” – hur når man det?
  • Verksamhetens delaktighet för att skapa rum att fylla med liv
  • Beställarens roll att skapa förutsättningar för helheten
  • Arkiktektur som resulterar i hemmaliknande miljöer som är funktionella och som inspirerar
  • Att skapa en stad i staden där de äldre kan komma ut och göra sina ärenden på liknande sätt som tidigare
  • Miljöer som är öppna och attraktiva för anhöriga och besökare samt att göra platsen levande