Carin Bergfeldt

Leg. Arbetsterapeut
Rehab Station Stockholm

Carin arbetar som legitimerad arbetsterapeut på Rehab Station Stockholm. Hon har lång erfarenhet inom vård/rehabilitering och behandlar bl.a. ryggmärgsskadade- och trycksårpatienter. Carin arbetar både kliniskt och är kursledare inom Rehab Stations utbildningsverksamhet och håller i utbildningar om neurologiska sjukdomar med specialinriktning ryggmärgsskadade, förfl yttning, trycksår och hjälpmedel. Carin föreläser för studenter på Karolinska Institutets arbetsterapeutprogram och hon har även ställt ut 5 posters och utfört fl era muntliga presentationer på stora internationella konferenser. Hon är medförfattare till två skrifter om hjälpmedel för tunga brukare samt medverkat i fi lmer och skrifter runt hjälpmedel vid toalettbestyr och trycksår.Carin är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 2

11:35
Tryckavlastade hjälpmedel och lägesändring för effektiv sårbehandling
  • Arbetsterapeutens och fysioterapeutensroll i sårteamen
  • Så kan du förebygga och läka trycksår genom tryckavlastande och positioneringshjälpmedel
  • Positionering både i liggande och sittande för optimal sårläkning
  • Förflyttningsteknik och hjälpmedel runt dusch och toalettsituationer
  • Hur kan trycksårspatienten få aktivitetsbalans?