Carina Andresen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Nacka kommun

År 2014 skrev Carina Andresen sitt examensarbete om Kemikalier på förskolan i Nacka. Sedan dess arbetar hon som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Nacka kommun med tillsyn på förskolor och skolor. Hon är projektledare för projektet Giftfria förskolor & skolor och driver frågan framåt inom kommunen. Årets tillsynsområde på förskolorna & skolorna i Nacka är Kemikalier. Här berättar hon hur Nacka arbetar för att nå Nackas lokala miljömål om att alla förskolor ska vara giftfria år 2020.Carina är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

09:45
Så skapas en giftfri skol- och förskolemiljö – tillsyn av skolans och förskolans egenkontroll och förebyggande arbete
  • Så får du till en relevant och effektiv tillsyn – miljöförvaltnings tillsyn på skolor och förskolor
  • Samspel och samarbete mellan alla inblandade aktörer
  • Vilka åtgärder kan verksamheterna göra för att bidra till en giftfri miljö