Carina Forsberg

Enhetschef, Centrala elevhälsan
Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har inlett en stor satsning för att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som en del av arbetet ska alla rektorer, lärare och fritidspedagoger utbildas och skollokalerna ska anpassas. Målet är att minska elevers skolfrånvaro och att alla elever ska bli gymnasiebehöriga. Vad krävs för att få med sig alla på tåget för ett tillgängligt och likvärdigt lärande i hela kommunen och hur lägger man upp arbetet i praktiken för bästa effekter i klassrummen? Under denna föreläsning får du lära och inspireras av Norrtälje kommuns stora och framgångsrika arbete med att motverka funktionsnedsättningarnas konsekvenser. Carina Forsberg är enhetschef på den Centrala Elevhälsan i Norrtälje kommun och projektansvarig för satsningen. Ann Lindgren är gymnasielärare, projektledare och har arbetat länge inom psykiatrin i Stockholm. Hon är medförfattare till boken Autism och adhd i skolan – Handbok i Tydliggörande pedagogik och har nyligen kommit ut med boken Autism och adhd i gymnasiet – Tydliggörande pedagogik.Carina är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

10:40
Tillgängligt lärande genom tydliggörande pedagogik i hela kommunen – bra för alla nödvändigt för vissa
  • Vår satsning – så jobbar vi för att höja kompetensen inom NPF i hela skolkommunen
  • Kollegiala handledare – så säkerställer vi en tillgänglig och trygg lärmiljö för alla elever • Så utvecklar vi inkluderande skollokaler och NPF-anpassar den fysiska miljön för bästa förutsättningar till lärande
  • Tydliggörande pedagogik i praktiken – hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för elever med autism och ADHD att nå kunskapsmålen?
  • Tekniker och arbetssätt för att kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevens styrkor i undervisningen
  • Tillgängligt lärande i hela kommunen – vad krävs för att lyckas med likvärdigheten?