Carina Nordlander

Fritidschef
Knivsta kommun

Knivsta kommuns vision och prognos är att till år 2025 ha vuxit från dagens 17 000 invånare till 25 000 invånare. Några fokusområden i visionen är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi och miljö samt fritid och kultur. Som ett led i detta bygger man nu ett nytt idrotts- och kulturcentrum. Tomas Lindgren är projektchef på Knivsta kommunfastigheter, Dan Johansson är arkitekt på Norconsult och Carina är Fritidschef på Knivsta kommun och berättar om projektet. Knivsta idrotts- och kulturcentrum är under byggnation och ska vara färdigställd 2019.Tomas är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

13:00
Hur en mindre kommun möter anläggningsbehovet genom flexibla samverkanslokaler för idrott och kultur
  • Hur kombinationen av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning skapar förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen
  • Hur utformar vi en anläggningar där kampsportidrott, musik och ishallssport ska samsas?
  • Processen och samverkan för att få till ett samverkanshus
  • Att få ihop ekonomi, teknik och funktion i en anläggning med passivhusstandard