Carina Söderlind Löfvander

Rektor Tränings- och grundsärskolan
Härnösands kommun

När Carina Söderlind Löfvander tillträdde som rektor för Träningsoch grundsärskolan i Härnösand 2017 mötte hon något som hon karaktäriserar som ”ett slags institutionsmiljö, kal och fattig”, om än nymålad och fräsch. Carina kom direkt från en rektorstjänst på en förskola och var van att jobba med barnens perspektiv i fokus.Carina är med som talare på konferensen
Dag 1

14:20
Hur en väl designad fysisk lärmiljö, ute och inne, skapar delaktighet, kreativitet och ett positivt klimat hos dina elever och medarbetare
  • Hur lärmiljön öppnar för ”en hundraspråklighet” där elever får möjlighet att lära och uttrycka sig på många olika sätt
  • Hur kreativa miljöer och material går hand i hand med struktur och lugn för eleverna
  • Hur en väl utformad lärmiljö får eleverna att ta egna initiativ till aktiviteter
  • Förutsättning för lärande – elevers delaktighet och inflytande i planering och genomförande