Carina Winkler

Verksamhetsutvecklare
Kungälvs kommun

2014 fick Kungälvs kommun sitt första trygghetsboende, byggnaden rymmer 40 hyresrätter varav 34 trygghetslägenheter, 7 seniorlägenheter och 13 LSS-bostäder. Dessutom ska de bygga en ny gruppbostad i år och har planer på ytterligare byggnation. Carina har arbetat som chef i 12 år inom funktionshinderenheten i Kungälv, men arbetar numera som verksamhetsutvecklare. Lyssna till henne och Eva om hur du undviker stuprörstänk, skapar arbetssätt och processer som möjliggör en kontinuerlig samverkan för en långsiktig och hållbar byggprocess.Carina är med som moderator och talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

10:45
Så har Kungälvs kommun utvecklat sitt befintliga bostadsbestånd för att möta den höga efterfrågan på LSS-bostäder och brukarnas krav
  • Hur vi har arbetat effektivt över förvaltningsgränserna för att skapa framtidens LSS-boende
  • Hur skapar du förståelse för brukarnas behov hos politiker?
  • Ombyggnation av befintliga byggnader till LSS boende – med tydligt fokus på brukarna
  • Sambyggnad av LSS-bostäder, trygghetsboende och seniorlägenheter – hur vi arbetat i nära samverkan för bästa resultat
  • Kommande projekt – ett gruppboende med BoDa verksamhet och planer på ett LSS-boende med äldre-inriktning