Carl Arnö

Stadsbyggnadschef
Västerås stad

Carl har lång erfarenhet av strategiska stadsbyggnadsfrågor. Under anförandet kommer han att berätta om hur Västerås stad arbetar med att bygga en stad där social hållbarhet är en mycket viktig del i arbetet.Carl är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

10:50
Bostadsområden som är socialt hållbara handlar inte bara om bostäder – hela staden behöver vara med
  • Stadsbyggnadsperspektiv på social hållbarhet, vad innebär det?
  • Hur kan målen om social hållbarhet genomsyra hela kedjan från översiktsplan till den byggda miljön?
  • Hur följer vi upp att planerade åtgärder kring social hållbarhet får rätt resultat?