Carl-Mikael Feldt

Utvecklare
Eskilstuna kommun

I föreläsningen möter du Anders Lindström och Carl-Mikael Feldt, båda utvecklare i Eskilstuna kommun, och experter på metoden ”Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)” inom LSS. De har mångårig erfarenhet av implementering av PFA i Eskilstuna kommun där de har utbildat över 500 av kommunens anställda. Under föreläsningen redogör de för den senaste utvecklingen inom PFA baserat på den nyligen utkomna boken ”Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt – ett kompenserande arbetssätt i omsorg av personer med kognitiva svårigheter”. Anders och Carl-Mikael är medförfattare till boken tillsammans med Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. PFA har tillämpas idag i flera av Sveriges kommuner däribland Gislaveds kommun, Hudiksvalls kommun och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Metoden är också en del av stödpedagogutbildningen i Jönköping och Nyköping.Carl-Mikael är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2022
15 september

13:00
Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt – så nås en kunskapsbaserad LSS som är organiserad runt individen och som anpassas utifrån individuella behov
  • Vad innebär det att arbeta kompenserande och utifrån PFA och lågaffektivt bemötande vad gäller omsorg av personer med kognitiva svårigheter?
  • Hur driver man förändring i en organisation i syfte att lyfta en värdegrund och övergå till evidensbaserade arbetssätt?
  • Hur ska vi organisera oss runt personen och hur påverkar det roller och ansvar inom hela funktionsstödsverksamheten?
  • Hur ändrar man normer och invanda arbetssätt och övergår till kompenserade arbetssätt i en hel organisation?
  • Hur får man detta att leva i organisationen så att det i slutändan ska komma individen till gagn?
  • Lärdomar och erfarenheter från vår resa till en mer värdegrundsbaserad organisation där alla arbetar kompensatoriskt utifrån PFA