Carl-Mikael Feldt

Utvecklare
Eskilstuna kommun

Carl-Mikael och Anders är föreläsare och handledare inom LSSområdet ”utvecklare” i Eskilstuna kommun. De har båda erfarenhet som lärare inom Utbildningscenter autism och har flerårig praktisk erfarenhet som arbetshandledare och personlig assistent inom LSS. I Eskilstuna kommun har man med framgång arbetat med metoden PFA, Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt inom LSS för att skapa en god livs- och boendesituation för individen. Idag delar Eskilstuna kommun med sig av sina goda erfarenheter av PFA. Kommunen utbildar andra kommuner genom föreläsningar men också via en digital plattform för distansundervisning.Cael-Mikael är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

11:40
Hur skapar du en boendemiljö som är anpassad utifrån individens behov med förståelse för kognitiv funktionsnedsättning?
  • Varför behövs ett särskilt arbets- och förhållningssätt inom LSS?
  • Vilka svårigheter och färdigheter kan vi förvänta oss vid kognitiva nedsättningar?
  • Vad krävs för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och där man kompenserar för svårigheterna?
  • Hur kan du anpassa boendemiljön utifrån individens behov – exempel på olika lösningar