Carl Morberg

Strategisk verksamhetsutvecklare
Borås stad

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom en 10-milsradie. Med mer än 112 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Borås Stad har genomfört ett utvecklings- och digitaliseringsprojekt kring den nämndadministrativa processen där Carl arbetar främst med utvecklingsfrågor och styrning. Projektet tar ett helhetsgrepp och omfattar hela kedjan från det att en handling inkommer till den arkiveras– kärnprocessen för en kommunal organisation. Viktor arbetar organisationsövergripande med frågor kopplat till digital informationshantering och digitalt bevarande, och är tjänsteförvaltare för kommunens e-arkiv.Carl är med som talare på konferensen
Dag 2

14:20
Framtidens registratur – att skapa en organisation och process för hållbar digital informationshantering i en kommunal organisation
  • Så har Borås stad tagit ett helhetsgrepp kring den nämndadministrativa processen som omfattar hela kedjan – från inkommen handling till arkivering
  • Hur får du till arbetssätt och rutiner som leder till ökad insyn för medborgaren, ökad informationskvalitét, stärkt rättssäkerhet, effektivare handläggning och samtidigt förenklat arbetet för kommunens förtroendevalda?
  • Den offentliga förvaltningens digitalisering – så tacklar du utmaningarna i förändringsarbetet