Carl Wern

Koncernsäkerhetschef
Folksam

Carl har arbetat med informationssäkerhet/cybersäkerhet sedan 1996. Han har varit involverad i och lett extremt utmanande globala säkerhetsprojekt, byggt och förvaltat globala och lokala ledningssystem för informationssäkerhet, ansvarat för Compliance och säkerhetsfrågor samt arbetat med ledningsgrupper i policy- och strategifrågor. Carl arbetar idag som koncernsäkerhetschef på Folksam.Carl är med som talare på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023
4 maj

15:30
Riskbaserad informationssäkerhet för ökad digital säkerhet
  • Så skapar vårt ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001) effektivitet för samtliga bolag inom koncernen genom ett standardiserat informationssäkerhetsarbete
  • Så har vi utvecklat ett awarnessprogram från styrelser till enskilda medarbetare för övergripande och genomgående informationssäkerhetsarbete i hela organisationen
  • Så upptäcker vi attacker med ett AI baserat övervakningsskydd för cyberangrepp som grundar sig på beteendevetenskap