Caroline Ankartross

Utvecklingssamordnare e-hälsa
Sollentuna kommun

Caroline Ankartross är utvecklingssamordnare i e-hälsa på vårdoch omsorgskontoret i Sollentuna kommun. Helena Elmquist är avdelningschef på socialkontoret i Sollentuna kommun. Under anförandet delar de med sig av erfarenheter av ”SUMO”, en modell för förändrings- och utvecklingsarbete. Sollentuna kommun nominerades till finalist i ”Årets eHälsokommun 2017 och 2018”.Caroline är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

11:20
SUMO i Sollentuna – att våga ta steget mot ett förändrat arbetssätt
  • Att införa välfärdsteknologi successivt
  • Så anpassar vi och löser utmaningarna vid ett successivt införande
  • Hur vi arbetar med uppföljning– olika exempel från successiva införanden