Caroline Boode

Arkivarie
Linnéuniversitetet

I föreläsningen möter du Caroline Boode och Johan Sahlin, båda arkivarier, på Linnéuniversitet, som berättar om hur de, med hjälp av arkivredovisningsprogrammet Klara, processbaserat ordnar och förtecknar universitetets information i praktiken och sedan förmedlar informationen till verksamheten med Klara Dialog. De berättar om arbetet med att ta fram sin klassificeringsstruktur och hur de redovisar sina arkiv utifrån struktur och förvaringsenheter.Caroline är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

14:15
Enklare och effektivare informationshantering i den öppna och digitala förvaltningen
  • Klassificeringsstruktur i statlig myndighet – en möjlighet i informationsförvaltningen till att effektivisera, tillgängliggöra och skapa en ny dimension av spårbarhet i arkiven
  • Så skapas struktur utifrån processen och verksamheten för ökad spårbarhet och tillgänglighet
  • Att redovisa arkiven utifrån struktur och förvaringsenheter