Caroline Bötrius

Verksamhetsutvecklare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Norrköpings kommun

Caroline Bötrius arbetar som verksamhetsutvecklare i Norrköpings kommun med kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola, grundskola och gymnasium. Hon har flerårig erfarenhet av kursledarskap, har genomgått kursledarutbildning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet som också har varit hennes arbetsplats och hon har även granskat åt Skolverket och gjort material dit. Caroline har bland annat varit med och tagit fram utbildning till flerspråkig personal i förskolan och utbildning till fritidshemmet. Caroline är legitimerade förskollärare, 1–7-lärare och har utbildning i svenska som andraspråk.Caroline är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
19 oktober

15:00
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med läsning i fokus – konkreta metoder som stöttar och utvecklar elevernas språkliga nivå
  • Hur ger vi stöttning utifrån en språkutvecklande undervisning vad det gäller aktiviteter före, under och efter läsning?
  • Vad kan vara extra utmanade om eleven är flerspråkig?
  • Hur kan vi skapa motivation genom explicit stöttning?
  • Hur kan även andra delar inom skolan såsom fritidshem arbeta med läsning?
  • Tid för gemensam diskussion och reflektion