Caroline Lornudd

Forskare, psykolog och föreläsare
Lornudd Consulting

I och med pandemin har frågan om ett hållbart arbetsliv fått ett större strategiskt fokus då förståelsen för sambandet mellan en god arbetsmiljö och den affärsmässiga kvaliteten har ökat. Men hur gör man då för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö som främjar människors välbefinnande och ett hållbart arbetsliv? Och hur lyckas man skapa psykologisk trygghet i det hybrida arbetslivet? Caroline Lornudd är legitimerad psykolog och innehar en PhD i Medical Management från Karolinska institutet. Hon har i många år forskat på frågor som rör ledarskap, arbetsmiljö och stress och har även lång praktiskt erfarenhet som psykolog inom företagshälsa. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av den senaste forskningen om arbetsmiljö och viktiga framgångsfaktorer för att förbättra den vid hybrida arbetssätt. Du kommer även att få användbara redskap för hur du kan öka psykologisk trygghet i hybrida team för en välpresterande och välmående organisation.Caroline är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

16:20
OSA i det hybrida arbetslivet – så skapas psykologisk trygghet för en välpresterande och välmående organisation
  • Psykologisk trygghet – centralt för både prestation och välmående
  • Att öka psykologisk trygghet i hybrida team – så gör du
  • Framgångsfaktorer för en god arbetsmiljö med hybrida arbetssätt