Caroline Olsen

Grundskole- /idrottslärare med specialpedagogisk kompetens, skolans rörelsegrupp, Grundsärskolan Villan, Vällingby
Stockholms stad

Caroline driver med sin kompetens och erfarenhet som idrottslärare fysisk aktivitet som en viktig del av skoldagen på Vällingbyskolans grundsärskola, Villan. Resultatet är att eleverna inte bara trivs och fungerar bättre i klassrummet utan också får en ökad tilltro till den egna förmågan att klara utmaningar och mål.Caroline är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 2

14:55
Så ökar du självförtroendet och tilliten till den egna förmågan hos eleven
  • Så får fysisk aktivitet eleverna att fungera bättre i lärandet
  • Hur kan du öka självförtroendet hos eleven genom utmaning och uppmuntran?
  • Så anpassar du fysisk aktivitet efter elevens kapacitet i syfte att utveckla tilliten till den egna förmågan