Caroline Olsen

Grundskole- /idrottslärare med specialpedagogisk kompetens, skolans rörelsegrupp
Grundsärskolan Villan, Vällingby, Stockholms stad

Caroline driver med sin kompetens och erfarenhet som idrottslärare fysisk aktivitet som en viktig del av skoldagen på Vällingbyskolans grundsärskola, Villan. Resultatet är att eleverna inte bara trivs och fungerar bättre i klassrummet utan också får en ökad tilltro till den egna förmågan att klara utmaningar och mål.Caroline är med som talare på konferensen
Dag 2

11:05
Så ökar du självförtroendet och tilliten till den egna förmågan hos eleven med fysisk aktivitet
  • Hur fysisk aktivitet får eleverna att fungera bättre i lärandet
  • Utmana och uppmuntra för utveckling av självförtroendet hos eleven
  • Så anpassar du fysisk aktivitet efter elevens förmåga
  • Fysisk aktivitet som stöd till en aktiv fritid även efter skolan