Caroline Olsson

Inredningsarkitekt
Max Arkitekter

Skolan är en plats där elever ska lära, men det är också en plats där elever ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor. I föreläsningen möter du Anna och Caroline som ger kunskap, inspiration och vägledning till dig som planerar eller bygger skolmiljöer. Föreläsningen utgår från skolbyggnationer såsom Bobergsskolan, Skälbyskolan och Ribbyskolan.Caroline är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
28 april

14:05
Skolan är den plats där barnen tillbringar majoriteten av sin tid – hur kan vi berika och bygga skolor som inspirerar?
  • Vilka är verktygen för att berika och bygga inspirerande skol och lärmiljöer?
  • Hur tillgodoser vi barnens rätt till upplevelser av rumslighet, material, färg och ljus?
  • Hur kan vi designa rummen och ge dem en karaktär som tydligt stöttar deras funktion?
  • Hur kan gestaltningen av skolan kopplas till trygghet, inkludering och inlevelse i barnens liv och upplevelser?