Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
SKR

Att säkerställa arkivbeständigheten för att skapa en hållbar informationshantering med digitala underskrifter är ofta en stor utmaning. Vad ska bevaras, hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vad är viktigt att tänka på ur ett bevarandeperspektiv? Under denna föreläsning kommer Caspar Almalander att ge er viktig kunskap kring hur ni skapar en hållbar informationshantering med elektroniska handlingar. Caspar arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR:s avdelning för digitalisering. Innan dess var han enhetschef för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun och deltog i ett antal stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad moderator och föreläsare.Caspar är med som talare och moderator på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

16:15
Från e-signering till e-arkivering – hur säkerställs arkivbeständigheten och en hållbar informationshantering med digitala underskrifter
  • Varför är det viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig som en penna i den analoga?
  • Hur översätter vi de analoga principerna för signering och vidimering till en digital miljö?
  • Bevarande av e-underskrifter – vad behöver vi bevara, hur tar du rätt beslut och hur bevarar vi den underskrivna handlingen över tid?
  • Vad händer vid ändring av handlingstyp på handling med avancerade elektroniska underskrifter?
  • Hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vad ska du tänka på ur ett bevarandeperspektiv?