Caspar Almalander.

Informationshanteringsstrateg
SKR

Underskrifter kan vara föremål för ändringar eller tvister längs vägen, och det är viktigt att ha lämpliga mekanismer på plats för att säkerställa underskriftens integritet. Att säkerställa att de elektroniska underskrifterna förblir giltiga och oberoende av tekniska förändringar över tid är helt avgörande för både rättssäkerhet och arkivbeständighet. Denna föreläsning syftar till att ge dig en bred förståelse för både analoga och elektroniska underskrifter och deras användning och även uppmärksamma utmaningar som är viktiga att hantera. Caspar arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR:s avdelning för digitalisering. Innan dess var han enhetschef för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun och deltog i ett antal stora nationella projekt och uppdrag. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad moderator och föreläsare.Caspar är med som talare och moderator på konferensen eID och e-underskrifter

16:10
Från penna till pixel – om underskrifter i tid och rum
  • När behövs en underskrift och i vilken form – om lagkrav och underskriftens många olika funktioner
  • Elektroniska underskrifter – vilka finns och varför är det viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig som en penna i den analoga?
  • Kontroll av elektroniska underskrifter över tid – behöver vi validera e-underskriftens giltighet över tid och behöver vi tillämpa rekursiv tidsstämpling?
  • Bevarande av elektroniska underskrifter – hur kan vi säkra hela livscykeln för underskriven handling?