Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
SKR

Caspar Almalander arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR:s avdelning för ledningsstöd. Innan dess var han enhetschef för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad föreläsare och moderator.Caspar är med som moderator och talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

09:05
Framtidens arkiv och informationsförvaltning – en utblick mot omvärlden och en spaning om framtiden
  • DIGG:s ENA-program – nyheter för ansvariga inom informationsförvaltning och arkiv vad gäller etablering av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur
  • eID och e-underskrifter – nyheter vad gäller validering och bevarande
  • Övriga framtidsfrågor och nyheter