Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
Sveriges Kommuner och Regioner

Digitaliseringen och den ökande mängden elektroniska handlingar i kombination med den nya processorienterade organisationsstrukturen innebär förändringar i såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. Under denna föreläsning kommer Caspar att uppdatera dig med senaste nytt kring hur du skapar en hållbar och tillgänglig digital informationshantering. Du får lära dig mer om e-arkiv och hur du som registrator kan hantera utmaningarna med att säkerställa öppenhet, transparens, bevarande och återsökning. Dessutom får du en ordentlig uppdatering kring hur man kan garantera äktheten i digitala dokument och vad som är viktigt att tänka på kring informationshantering i en kris och i visselblåsarprocessen. Utöver det görs en framtidsspaning kring registratorsyrket i det digitala informationssamhället. Vilka är det tydligaste förändringarna och vad krävs av framtidens registrator?Caspar är med som talare på konferensen Registrator 2023
30 mars

09:10
Framtidens e-förvaltning – en hållbar och tillgänglig digital informationshantering
  • Framtidsspaning – på väg till en hållbar och tillgänglig informationshantering
  • En omvärldsblick på informationshantering och arkiv, med fokus på DIGG:s Ena-program och Riksarkivets projekt Arkivering by design
  • Framtidens registratur och arkiv – hur kan vi utifrån våra olika professioner och perspektiv bidra till utveckling, förnyelse och verkliga resultat?
  • Digitala underskrifter, vad säger lagen och hur ska du hantera digitala underskrifter i din verksamhet
  • Informationshantering inom en kris och i visselblåsarprocessen
  • E-arkiv – hur skapas en hållbar och tillgänglig digital informationshantering?