Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
Sveriges Kommuner och Regioner

Vad är på gång vad gäller det informationsdrivna samhället och hur kommer detta att påverka framtidens informationsförvalting? Den snabba utvecklingen som sker nu vad gäller digitaliseringen och den ökande mängden elektroniska handlingar i kombination med den nya processorienterade organisationsstrukturen innebär förändringar i såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. Vilka nya krav ställs på registraturen och registratorsrollen och hur kan man utveckla samarbetet i organisationen för att säkerställa en tillgänglig och hållbar informationshantering? Under denna föreläsning kommer Caspar att uppdatera dig med senaste nytt och allt som är på gång och som kommer att påverka utvecklingen av registratur och arkiv. Du får lära dig mer om e-arkiv och hur du som registrator kan hantera utmaningarna med att säkerställa öppenhet, transparens, bevarande och återsökning. Dessutom får du en ordentlig uppdatering kring hur man kan garantera äktheten i digitala dokument och vad som är viktigt att tänka på för att skapa en robust registratur och informationshantering i dagens snabbt föränderliga omvärld. Utöver det görs en framtidsspaning kring registratorsyrket i det digitala informationssamhället. Vilka är det tydligaste förändringarna och vad krävs av framtidens registrator?Caspar är med som talare på konferensen Registrator 2023
21 september

09:10
Framtidens informationsförvaltning – så säkerställs en tillgänglig och hållbar digital informationshantering med en robust registratur i dagens snabbt föränderliga värld
  • Framtidsspaning – vad är på gång och vart är vi på väg vad gäller det informationsdrivna samhället och framtidens e-förvaltning?
  • En omvärldsblick med fokus på informationshantering och arkiv, bland annat senaste nytt från DIGG:s Ena program och Riksarkivets projekt Arkivering by design
  • Framtidens registratur och arkiv – hur kan vi tillsammans driva utveckling och förnyelse för en tillgänglig och hållbar informationshantering?
  • E-arkiv – hur skapas en hållbar och tillgänglig digital informationshantering?
  • Registratorsyrket i det digitala informationssamhället – vilka är det tydligaste förändringarna och vad krävs av framtidens registrator och documentcontroller?