Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg
Sveriges Kommuner och Regioner

Digitaliseringen och den ökande mängden elektroniska handlingar i kombination med den nya processorienterade organisationsstrukturen innebär förändringar i såväl arbetsuppgifter som arbetssätt. Under denna föreläsning kommer Caspar att uppdatera dig med senaste nytt kring hur du skapar en hållbar digital informationshantering. Du får lära dig mer om e-arkiv och hur du som registrator kan hantera utmaningarna med att säkerställa öppenhet, transparens, bevarande och återsökning. Dessutom får du en ordentlig uppdatering kring hur man kan garantera äktheten i digitala dokument och vad som är viktigt att tänka på kring långtidsbevarande. Därefter går han vidare med en framtidsspaning kring registratorsyrket i det digitala informationssamhället. Vilka är det tydligaste förändringarna och vad krävs av framtidens registrator?Caspar är med som talare och moderator på konferensen Registrator 2022
Dag 2

15:20
Framtidens e-förvaltning – så skapas en långsiktig och hållbar digital informationshantering
  • Signering och vidimering – om digitala underskrifter och hur man garanterar äktheten i digitala dokument
  • E-arkiv – hur skapas en långsiktig och hållbar digital informationshantering?
  • Framtidsspaning – vart är vi på väg med registratorsyrket i det digitala informationssamhället?
  • Framtidens registratur och arkiv – hur kan vi utifrån våra olika professioner och perspektiv bidra till utveckling, förnyelse och verkliga resultat?