Caspar Almalander

Informationshanteringsstrateg Avdelningen för ledningsstöd
Sveriges Kommuner och Regioner-SKR

Caspar Almalander arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR:s avdelning för ledningsstöd. Innan dess var han enhetschef för kommunarkiv och registratur i Botkyrka kommun. Dessförinnan arbetade han som IT-arkivarie och stadsarkivarie i Eskilstuna kommun. Caspar är en kunnig och välkänd person inom branschen och en mycket uppskattad föreläsare och moderator.Caspar är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

09:10
Informationsklassning - vilka data behöver vi skydda vid kommunikation mellan kommuner, regioner och myndigheter?
  • Hur kan kommuner och regioner klassa information för att uppfylla kraven på informationssäkerhet?
  • Hur sprider vi kunskapen om ett säkert beteende vid digital kommunikation av känsliga data hos alla medarbetare?
  • Vilka områden inom välfärden har störst behov av krypterad och säker kommunikation?