Caterina Carreman

Advokat
Foyen Advokatfirma

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma och specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Caterina har erfarenhet av olika branscher och arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Under denna föreläsning får du en översiktlig genomgång av lagstiftningen och även aktuella rättsfall för att lära dig hantera de juridiska utmaningarna som rör inomhusmiljön.Caterina är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021

09:40
Juridiken kring bristfällig inomhusmiljö – aktuell praxis, ansvarsfördelning och utmaningar
  • Vad säger miljöbalken om inomhusmiljön och vad finns det för lagstöd vid bristfällig inomhusmiljö?
  • Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön ut utifrån miljöbalken?
  • Juridiska utmaningar kring klagomålsärenden – vad ska du tänka på vid överklaganden samt åtgärder när förelägganden inte följs
  • Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden