Catarina Carreman

Advokat
Foyen Advokatfirma

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokat. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av olika branscher och arbetar just nu med flera infrastrukturprojekt.Catarina är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2020
Dag 1

09:40
Lagar och förordningar kring inomhusmiljön – aktuell praxis, ansvarsfördelning och utmaningar
  • Vad säger miljöbalken som grund om inomhusmiljö
  • Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka krav kan du ställa på vem enligt miljöbalken?
  • Domar och aktuell rätts praxis – praktiska exempel och lärdom från rättsfall och domstolsavgöranden