Catarina Vesterman

Metodutvecklare
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har med ledning av Catarina Vesterman arbetat med implementering av PFA sedan lite mer än ett år tillbaka. Dessförinnan ledde Catarina implementeringsarbetet av PFA i Hudiksvalls kommun med uppstart 2015. Hon har även tidigare arbetat i Eskilstuna kommun under åren då PFA växte fram. Under anförandet delar hon med sig av hur man gjort i Hudiksvall och hur man gör i Sundsvall. Vad som kan anses vara framgångsfaktorer men även saker som fungerat mindre bra.Catarina är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
25 maj

11:50
Så implementerar du en värdegrundsbaserad LSS där alla tänker nytt utifrån PFA
  • Hur kan man organisera implementering av PFA och leda mot nytt arbetssätt?
  • Hur kan man arbeta för bestående förändring och förankring av PFA