Caterina Carreman

Advokat
Foyen Advokatfirma

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av era olika branscher, och arbetar just nu med era infrastrukturprojekt.Caterina är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

09:10
Lagen och praxis – kort genomgång av avgöranden och regler för inomhusmiljö
  • Vad säger Miljöbalken om inomhusmiljön?
  • Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön ut mellan fastighetsägaren och brukaren av lokalen utifrån miljöbalken
  • Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och lärdomar från befintliga rättsfall och domstolsavgöranden