Catharina Nord

Professor i fysisk planering
Blekinge Tekniska högskola

Catharina Nord är professor i fysisk planering och arkitekt och hennes forskningsområde kan i en bred bemärkelse beskrivas som forskning inom gränslandet kommunal fysisk planering och arkitektur. För närvarande arbetar Catharina i flera olika forskningsprojekt inom byggnader för vård och omsorg och välfärd i Sverige och utomlands. De senaste femton åren har hon ägnat åt äldres boende och omsorgspraktiker. Hon forskar för närvarande inom trygghetsboende i Sverige samt att åldras i afrikanska urbaniteter.Catharina är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

09:10
Hur skapas attraktiva och funktionella boendemiljöer för allas rätt till ett tryggt och livslångt boende på äldre dar?
  • Bo bra på äldre dar – är boendemiljön lösningen till ett hälsosamt åldrande och livskvalitet hela livet?
  • Stads- och boendeplanering utifrån målet om att individen ska trivas och leva bra i många år, trots funktionsnedsättning eller vårdbehov
  • Hur kan kommunen skapa samhälleliga förutsättningar för allas tillgång till ett tryggt och livslångt boende?
  • Hur gestalta boendemiljöer där vård och omsorg kan utökas vid behov utan att individen behöver göra avkall på den trygghet som finns i ett hem där man har bott i flera år?
  • En hållbar boendeplan för framtiden – nytänk kring boendeplanering samt design av trygghetsbostäder och särskilda boenden