Cathrine Sahlsten

Rektor Farsta grundskola
Stockholms stad

I föreläsningen möter du Cathrine Sahlsten som har varit rektor på Farsta grundskola, Adolf Fredriks musikklasser under fem år. Dessförinnan har hon arbetat som rektor på skolor i Haninge och Tyresö. Hon har även arbetat som skolinspektör inom Stockholms stad. Cathrine fick utmärkelsen ”Årets rektor 2021” av Stockholms stad för sin framgångsrika skol- och förändringsledning under sin tid på Farsta grundskola. År 2018 fick skolan anmärkningar från Skolinspektionen vad gäller kvalitetssäkring och bristande likvärdighet vad gäller särskilt stöd och anpassningar. Fyra år senare har Farsta grundskola byggt upp ett framgångsrikt elevhälsoarbete som gjort skillnad för elevers lärande och hälsa. Lyssna till en inspirerande föreläsning om skapandet av en sammanhållen verksamhet med gemensam värdegrund och särskilt fokus på hälsa och lärande. Hur tydligt pedagogiskt ledarskap och systematik har lett fram till en välfungerande verksamhet med stigande resultat.



Cathrine är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
5 maj

16:10
Effektfull skol- och förändringsledning – hur få till en förändring och framgångsrikt utveckla elevhälsoarbete som gör skillnad?
  • Elevhälsa och likvärdighetsprincipen – vad är det som brister i en skola när man inte lyckas fånga upp elever i utkanten?
  • Vad krävs för att skolan ska kunna arbeta mer främjande och förebyggande för mer kunskap och likvärdighet?
  • Vilket ledarskap krävs för att utveckla skolans elevhälsoarbete? Om vikten av att definiera och organisera elevhälsoarbetet
  • Att gå från brister i elevhälsa och särskilt stöd till ett framgångsrikt elevhälsoarbete som gör skillnad – förändringsarbetet genom tydligt pedagogiskt ledarskap