Cecilia Boldemann

Docent, institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska institutet

Cecilia Boldemann är docent vid Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap. Hon har lett ett flertal forskningsprojekt där betydelsen av utemiljöernas utformning för barns och ungas hälsa har undersökts ur ett flertal aspekter såsom fysisk aktivitet, solexponering, stress och sömn. Hon och hennes forskargrupp har främst studerat utemiljöerna på förskola och grundskola.Cecilia är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 2

08:40
Sambandet mellan utemiljöer och barns utveckling – senaste forskningen
  • Varför behövs en bra utemiljö för barnen och hur påverkar den fysiska utemiljön barnens hälsa?
  • Hur skapar du utemiljöer som stärker barns hälsa och möjliggör förutsättningar för utveckling?