Cecilia Brauer

Delprojektledare DigIT/ Enhetschef
Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är en av flera samverkansparter i Esf projektet DigIT. DigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg, funktionshinderområdet och socialpsykiatri. Syftet med projektet är att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning hos medarbetare inom vård- och omsorg genom att använda de digitala möjligheterna för att skapa värde för brukarna, de vi är till för, nu och i framtiden. I samband med att Botkyrka kommun gick med i projekt DigIT så startade ett gediget arbete med att skapa förståelse, kunskap och vilja att följa med i den digitala utvecklingen. Botkyrka kommun har tagit fram en digitaliseringsstrategi som involverar alla från högsta ledning till medledare på verksamhetsnivå och som skapar delaktighet och trygghet i transformationen mot att arbeta digitalt. Cecilia Brauer och Anna Elmgren berättar under sitt anförande hur de utifrån sina roller har arbetat för att skapa delaktighet, kunskap och engagemang kring det digitala.Cecilia är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

13:55
Förändringsledning i den digitala transformationen – att få med sig organisationen i transformationen mot att arbeta smart och digitalt
  • Hur vi har mobiliserat inom digitalisering och välfärdsteknologi för att möta framtida utmaningar inom kommunal vård och omsorg
  • Att få med sig organisationen i transformationen mot att arbeta mer digitaliserat och införa välfärdsteknologi
  • Så får vi med oss medarbetarna och ökar kompetensen och engagemanget kring det digitala